Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerling Administratie Systeem (LAS)

Een LAS administreert de gegevens van leerlingen binnen een school. Het gaat hier om de gegevens van de leerling (NAW) en zijn leerresultaten. Een LAS neemt zelf geen toetsen af. De school is eigendom van de gegevens en gebruikt het LAS als bronsysteem. Voor wat betreft namen, groepsindelingen en identifiers is het LAS dus leidend. Ook een Leerlingvolgsysteem (LVS) of een administratieve module binnen een ELO kunnen binnen deze standaard als LAS beschouwd worden, mits ze de rol hebben van eigenaar van leerling- en groepsgegevens. 

Betrokkenheid

Belanghebbende bij

Verzender van

Ontvanger van