Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Structuurantwoordbericht

Protocol
Getrapte overdracht
EDEXML (geen profiel)
LVS-set
Smalle set
Gekoppeld met
Structuurverzoekbericht
Structuur
Leerlinggegevensstructuur
Standaard
EDEXML 2.1
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur

Dit is het antwoord op het  StructuurVerzoek  en wordt uitgewisseld binnen het protocol  Getrapte overdracht . Deze structuur is identiek aan het antwoord voor een volledig set van leerlinggegevens behalve dat enkel de  school- en alle groepsgegevens  worden doorgegeven. Het kent daarbij een ander omringende structuur.

Componenten

XML-binding
UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld Leerlinggegevens SOAP Response.xml
XML-voorbeeld

Dit ziet er in de XML als volgt uit:

<structuur_antwoord>
<leerlinggegevens-structuur>
<school>
<schooljaar>2011-2012</schooljaar>
<brincode>99XX</brincode>
<dependancecode>16</dependancecode>
<aanmaakdatum>2011-11-14T12:12:12</aanmaakdatum>
<xsdversie>2.2</xsdversie>
</school>
<groepen>
<groep key="G1">
<naam>Groep 1</naam>
<jaargroep>1</jaargroep>
</groep>
<groep key="G2">
<naam>Groep 2</naam>
<jaargroep>2</jaargroep>
</groep>
<samengestelde_groep key="SG1">
<naam>Zorgleerlingen</naam>
</samengestelde_groep>
</groepen>
</leerlinggegevens-structuur>
</structuur_antwoord>

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/leerlinggegevens

Smalle set
XML-tagOmschrijvingKardinaliteit
structuur_antwoordStructuurAntwoordverplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens-structuurLeerlinggegevens-structuurverplicht, enkelvoudig
schooljaarSchooljaarverplicht, enkelvoudig
peildatumPeildatumoptioneel, enkelvoudig
brincodeBRIN-code*optioneel, enkelvoudig
dependancecodeDependancecode*optioneel, enkelvoudig
schoolkeySchoolkey*optioneel, enkelvoudig
aanmaakdatumAanmaakdatumoptioneel, enkelvoudig
auteurAuteur / Verzenderoptioneel, enkelvoudig
xsdversieXSD-versieoptioneel, enkelvoudig
commentaarCommentaaroptioneel, enkelvoudig
@keyStamgroep idverplicht, enkelvoudig
naamNaam van groepverplicht, enkelvoudig
jaargroepJaargroepverplicht, enkelvoudig
omschrijvingOmschrijvingniet toegestaan
toevoegingToevoegingniet toegestaan
mutatiedatumMutatiedatumniet toegestaan
@keySamengestelde groep idverplicht, enkelvoudig
naamNaam van groepverplicht, enkelvoudig
omschrijvingOmschrijvingniet toegestaan
toevoegingToevoegingniet toegestaan
mutatiedatumMutatiedatumniet toegestaan