Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Structuurverzoekbericht

Protocol
Getrapte overdracht
Verzoekset
Gekoppeld met
Structuurantwoordbericht
Standaard
EDEXML 2.1
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur

Dit is het verzoek om alle groepgegevens van een school binnen het protocol  Getrapte overdracht . Deze berichtstructuur is gelijk aan de aanroep voor een volledig set van leerlinggegevens en definieert ook de school waarvan men de gegevens wil hebben. Het kent daarnaast een ander omringende structuur.

Componenten

XML-binding
UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld Leerlinggegevens SOAP Request.xml
XML-voorbeeld

Dit ziet er in de XML als volgt uit:

<structuur_verzoek>
<schooljaar>2011-2012</schooljaar>
<brincode>99XX</brincode>
<dependancecode>16</dependancecode>
<xsdversie>2.2</xsdversie>
<laatstontvangengegevens>2011-11-11T00:05:46</laatstontvangengegevens>
</structuur_verzoek>

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/leerlinggegevens
SOAP-header
Autorisatiestructuur
XML-tag Omschrijving Kardinaliteit
structuur_verzoek StructuurVerzoek verplicht, enkelvoudig
schooljaar Schooljaar verplicht, enkelvoudig
brincode BRIN-code* optioneel, enkelvoudig
dependancecode Dependancecode* optioneel, enkelvoudig
schoolkey Schoolkey* optioneel, enkelvoudig
xsdversie XSD-versie optioneel, enkelvoudig
gegevenssetid Gegevensset ID optioneel, enkelvoudig
laatstontvangengegevens Datum/tijd laatste ontvangen gegevens optioneel, enkelvoudig