Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerlinggegevensantwoordbericht

Protocol
Alles-in-één-overdracht
EDEXML (geen profiel)
LVS-set
Smalle set
Gekoppeld met
Leerlinggegevensverzoekbericht
Structuur
Leerlinggegevensstructuur
Standaard
EDEXML 2.1
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur

Dit is het bericht met de volledige set van leerlinggegevens als antwoord op het LeerlinggegevensVerzoek en wordt uitgewisseld binnen het protocol Alles-in-één-overdracht.

Componenten

XML-binding
UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld Leerlinggegevens SOAP Response.xml

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/leerlinggegevens

Smalle set
XML-tagOmschrijvingKardinaliteit
leerlinggegevens_antwoordLeerlinggegevensAntwoordverplicht, enkelvoudig
leerlinggegevensLeerlinggegevensverplicht, enkelvoudig
schooljaarSchooljaarverplicht, enkelvoudig
peildatumPeildatumoptioneel, enkelvoudig
brincodeBRIN-code*optioneel, enkelvoudig
dependancecodeDependancecode*optioneel, enkelvoudig
schoolkeySchoolkey*optioneel, enkelvoudig
aanmaakdatumAanmaakdatumoptioneel, enkelvoudig
auteurAuteur / Verzenderoptioneel, enkelvoudig
xsdversieXSD-versieoptioneel, enkelvoudig
commentaarCommentaaroptioneel, enkelvoudig
@keyStamgroep idverplicht, enkelvoudig
naamNaam van groepverplicht, enkelvoudig
jaargroepJaargroepverplicht, enkelvoudig
omschrijvingOmschrijvingniet toegestaan
toevoegingToevoegingniet toegestaan
mutatiedatumMutatiedatumniet toegestaan
@keySamengestelde groep idverplicht, enkelvoudig
naamNaam van groepverplicht, enkelvoudig
omschrijvingOmschrijvingniet toegestaan
toevoegingToevoegingniet toegestaan
mutatiedatumMutatiedatumniet toegestaan
@keyLeerling idverplicht, enkelvoudig
@eckidECK-iD attribuutoptioneel, enkelvoudig
achternaamAchternaam*optioneel, enkelvoudig
voorvoegselVoorvoegsel*optioneel, enkelvoudig
voornamenVoornamenniet toegestaan
voorletters-1Voorletters*niet toegestaan
roepnaamRoepnaam*optioneel, enkelvoudig
geboortedatumGeboortedatumverplicht, enkelvoudig
geslachtGeslachtniet toegestaan
start_ondw_jgr3Startdatum onderwijs jaargroep 3niet toegestaan
jaargroepJaargroepverplicht, enkelvoudig
@keyStamgroep idrefverplicht, enkelvoudig
@keySamengestelde groep idrefverplicht, enkelvoudig
@keyVestiging idrefniet toegestaan
stringGebruikersnaamniet toegestaan
emailadresE-mailadresniet toegestaan
fotourlFoto-URLniet toegestaan
bsn_ondwnr-4BSN-4niet toegestaan
toevoegingToevoegingniet toegestaan
mutatiedatumMutatiedatumniet toegestaan
@keyLeerkracht idverplicht, enkelvoudig
@eckidECK-iD attribuutoptioneel, enkelvoudig
achternaamAchternaam*verplicht, enkelvoudig
voorvoegselVoorvoegsel*optioneel, enkelvoudig
voornamenVoornamenniet toegestaan
voorletters-1Voorletters*niet toegestaan
roepnaamRoepnaam*optioneel, enkelvoudig
stringGebruikersnaamniet toegestaan
emailadresE-mailadresverplicht, enkelvoudig
rolRolniet toegestaan
rolomschrijvingRolomschrijvingniet toegestaan
@keyStamgroep idrefverplicht, enkelvoudig
rolRolniet toegestaan
rolomschrijvingRolomschrijvingniet toegestaan
@keySamengestelde groep idrefverplicht, enkelvoudig
rolRolniet toegestaan
rolomschrijvingRolomschrijvingniet toegestaan
toevoegingToevoegingniet toegestaan
mutatiedatumMutatiedatumniet toegestaan