Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Profielen

Een profiel bepaalt welke velden verplicht, optioneel of niet gevuld mogen zijn in een bericht. Afhankelijk van de doelbinding (het scenario) zijn sommige velden noodzakelijk en anderen juist niet toegestaan. Door middel van profielen kan gehoor gegeven worden aan dataminimalisatie.

 1. LVS-set

  Bericht
  Leerkrachtenantwoordbericht
  Leerlingenantwoordbericht
  Leerlinggegevensantwoordbericht
  Structuurantwoordbericht

  Het profiel "LVS-set" is voor de uitwisseling van leerlinggegevens naar leerlingvolgsystemen (LVS). Alle gegevens zijn 1-op-1 afgeleid van EDEXML 2.1. Het profiel vormt dus een subset van EDEXML.Gegevensvelden die niet genoemd worden in dit profiel, zijn verboden in de uitwisseling tussen school en uitgever in het kader van deze toepassing. Een aantal elementen zijn juist verplicht t.o.v. EDEXML.

 2. Resultaatset

  Bericht
  Leerresultatenverzoekbericht
  Toetsdefinities

  Dit is de algemene resultaatset. De afspraak maakt nog geen onderscheid in specifieke resultaatsets, zoals een profiel voor een enkelvoudig resultaat. Deze kunnen in een volgende versie wel worden toegevoegd.

 3. Smalle set

  Bericht
  Leerkrachtenantwoordbericht
  Leerlingenantwoordbericht
  Leerlinggegevensantwoordbericht
  Structuurantwoordbericht

  Het profiel "Smalle set" is voor de toepassingen van methode-gebonden leren en toetsen zoals die o.a. worden aangeboden door een aantal uitgevers in het po via Basispoort. Alle gegevens zijn 1-op-1 afgeleid van EDEXML 2.1. Het profiel vormt dus een subset van EDEXML. Gegevensvelden die niet genoemd worden in dit profiel, zijn verboden in de uitwisseling tussen school en uitgever in het kader van deze toepassing. Een aantal elementen zijn juist verplicht t.o.v. EDEXML.