Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerlinggegevensservice (getrapt)

De oorspronkelijk webservice waarmee in één keer de leerlinggegevens konden worden opgehaald, is voor het getrapt ophalen opgedeeld in drie verschillende webservices:

Voor de verwerking hiervan zal het LAS de drie webservices moeten implementeren. Voor de definities van deze webservices wordt verwezen naar het bij deze aanpassing op de afspraak horende WSDL-bestand UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.wsdl. Indien de webservices volgens het WSDL-bestand daadwerkelijk worden geïmplementeerd, zal het hierin genoemde endpoint moeten worden aangepast.

Meer informatie over webservices binnen UWLR is hier te vinden.

Standaard
SOAP 1.1
Webservice-definitie
UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.wsdl

Toepassing

Protocol
Getrapte overdracht
Relevant voor
Leerling Administratie Systeem (LAS)