Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Scenario's

Een scenario bestaat uit een reeks gebeurtenissen en handelingen die gezamenlijk leiden tot een gewenst resultaat. Het resultaat is een antwoord op een doel van een of meerdere organisaties. Om het gewenste resultaat te kunnen bereiken, gelden meestal voorwaarden die reeds aanwezig moeten zijn of eerst gerealiseerd moeten worden; de zogenoemde randvoorwaarden.

 1. Uitwisseling leerresultaten met authenticeren via overkoepelend systeem

  Relevant voor
  Educatieve Applicatie (EA)
  Leerling Administratie Systeem (LAS)
  Scope
  Komt uit UWLR 2.2 en is nog niet gescoped.
  Profiel
  EDEXML (geen profiel)
  LVS-set
  Smalle set
  In dit scenario is het administratiesysteem van de school de bron van de leerlinggegevens en worden de resultaten van afgenomen toetsen naar het administratiesysteem gestuurd. Dit kan zowel per toetsresultaat als in een batchbericht plaatsvinden, dit wordt in de standaard niet voorgeschreven.
 2. Uitwisseling leerresultaten met matching in zelfstandige EA

  Relevant voor
  Educatieve Applicatie (EA)
  Leerling Administratie Systeem (LAS)
  Scope
  Komt uit UWLR 2.2 en is nog niet gescoped.
  Profiel
  EDEXML (geen profiel)
  LVS-set
  Smalle set
  In dit scenario neemt de EA zelf de authenticatie van de leerling ter hand. De leerlingen binnen de EA zijn al bekend (hebben een “account”) en dit staat los van hun registratie in het LAS. Voor het terugsturen van leerresultaten aan de LAS moeten het EA-account en LAS-leerlingregistratie met elkaar gaan matchen.
 3. Uitwisseling methodegebonden toetsresultaten

  Relevant voor
  Educatieve Applicatie (EA)
  Leerling Administratie Systeem (LAS)
  Scope
  Primair onderwijs.
  Profiel
  Smalle set
  Vocabulaire
  Vakgebieden (voor methode-gebonden toetsen in po)
  In dit scenario is het leerlingadministratiesysteem (LAS) van de school de bron van de leerlinggegevens. De resultaten van afgenomen toetsen in de educatieve applicatie (EA) worden teruggestuurd naar het administratiesysteem. Dit kan zowel per toetsresultaat als in een batchbericht plaatsvinden.
 4. Uitwisseling toetsdefinities zonder systeemkoppeling

  Relevant voor
  Educatieve Applicatie (EA)
  Leerling Administratie Systeem (LAS)
  Scope
  Komt uit UWLR 2.2 en is nog niet gescoped.

  In dit scenario zijn de systemen (nog) niet automatisch gekoppeld. Aan de LAS-kant moeten toetsresultaten worden ingevoerd en het is efficiënter als de toetsdefinities al wel op het LAS bekend zijn. Gevallen waarin dit voorkomt zijn bijvoorbeeld:

  • Op een EA uitgevoerde toetsen waarvan de resultaten, bij gebrek aan een rechtstreekse koppeling, handmatig in het LAS moeten worden ingebracht.
  • Standaardtoetsen die bij een methode horen en die niet digitaal worden afgenomen.
  • Om het systeem voor te bereiden (door systeembeheerder) op de aankomende toetsen.
  • In deze gevallen kan de toetsleverancier de toetsdefinities in een standaardformaat aan een LAS leveren. In het LAS is het invoeren van de gegevens vereenvoudigd door het presenteren van lijsten, controleren van waarden, etc.