Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Overkoepelend authenticatiesysteem

Relevant voor
Educatieve Applicatie (EA)
Leerling Administratie Systeem (LAS)
Standaard
ECK Distributie en toegang
Scenario
Uitwisseling leerresultaten met authenticeren via overkoepelend systeem
Uitwisseling methodegebonden toetsresultaten

Voor het identificeren en authenticeren van leerlingen en medewerkers in het LAS en de EA voor de uitwisseling van de resultaten wordt verwezen naar de ECK-standaard Distributie en toegang . Binnen ECK Distributie en toegang wordt onder andere beschreven hoe een leerling (en leerkracht) in de contentketen geïdentificeerd wordt. Dit is belangrijk voor deze afspraak, omdat leerresultaten uiteraard aan de goede leerling gekoppeld moeten worden.

Het LAS vraagt aan het overkoepelend systeem een account voor een leerling aan te maken. Hierbij gaat een minimum aan gegevens mee:

De gebruikers-identifier moet een ketenbrede unieke identifier zijn voor deze gebruiker. De bedoeling is dat de gebruiker overal in de educatieve contentketen altijd met dezelfde identifier wordt geïdentificeerd. Dat betekent dat waarschijnlijk een interne systeem-identifier niet voldoende (uniek) is. Een uniek makende aanvulling kan bijvoorbeeld de URL van de school zijn. Een voorbeeld van zo’n identifier is dan 13788990@mijnschool.nl.

In het primair onderwijs wordt Basispoort over het algemeen gebruikt als authenticatiesysteem. Leerlinggegevens worden dan door het LAS aan Basispoort geleverd en vanuit Basispoort vindt distributie plaats (ook een batchproces) naar de educatieve applicaties. Basispoort is een initiatief van marktpartijen en is geen publieke dienst. Om aan te sluiten op Basispoort wordt verwezen naar (verwijzing).

Protocollen voor authenticatie van leerlingen en medewerkers

Authenticatie is het proces waarbij de identiteit van, in dit geval, leerlingen en medewerkers wordt vastgesteld. Binnen UWLR worden twee protocollen aangeboden voor authenticatie: