Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerresultatenservice

Voor de verwerking van leerresultaten zal het LAS een webservice moeten implementeren. Voor de definities van de webservice wordt verwezen naar het bij deze afspraak horende WSDL-bestand UWLR_Leerresultaten_v2p2.wsdl. Indien de webservice volgens het WSDL-bestand daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, zal het hierin genoemde endpoint moeten worden aangepast.

Meer informatie over webservices binnen UWLR is hier te vinden.

Standaard
SOAP 1.1
Webservice-definitie
UWLR_Leerresultaten_v2p2.wsdl

Toepassing

Protocol
Leerresultatenoverdracht
Relevant voor
Leerling Administratie Systeem (LAS)