Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerresultatenverzoekbericht

Protocol
Leerresultatenoverdracht
Resultaatset
Gekoppeld met
Leerresultatenantwoordbericht
Structuur
Resultaatstructuur
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur

Dit is een verzoekbericht, hier zitten al direct de leerresultaten en toetsdefinities in.

Componenten

XML-binding
SOAP_Envelope.xsd;
UWLR_Leerresultaten_v2p2.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld Leerresultaten SOAP Request.xml
XML-voorbeeld

Dit ziet er in de XML als volgt uit:

<leerresultaten_verzoek>
<school>
<schooljaar>2011-2012</schooljaar>
<brincode>99XX</brincode>
<dependancecode>16</dependancecode>
<aanmaakdatum>2011-11-11T00:05:46</aanmaakdatum>
<xsdversie>2.2</xsdversie>
</school>
<toetsafnames>
<toetsafname>
… (hier volgen de toetsafnamegegevens van één leerling)
</toetsafname>
</toetsafnames>
</leerresultaten_verzoek>

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/leerresultaten
SOAP-header
Autorisatiestructuur
XML-tag Omschrijving Kardinaliteit
leerresultaten_verzoek LeerresultatenVerzoek verplicht, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
schooljaar Schooljaar verplicht, enkelvoudig
peildatum Peildatum optioneel, enkelvoudig
brincode BRIN-code* optioneel, enkelvoudig
dependancecode Dependancecode* optioneel, enkelvoudig
schoolkey Schoolkey* optioneel, enkelvoudig
aanmaakdatum Aanmaakdatum optioneel, enkelvoudig
auteur Auteur / Verzender optioneel, enkelvoudig
xsdversie XSD-versie verplicht, enkelvoudig
commentaar Commentaar optioneel, enkelvoudig
toetsafnames Toetsafnames verplicht, enkelvoudig
leerlingid Leerling idref verplicht, enkelvoudig
eckid ECK-iD optioneel, enkelvoudig
resultaatverwerkerid Resultaatverwerker-identifier optioneel, enkelvoudig
@key Toets(onderdeel)afname-identifier verplicht, enkelvoudig
afnamedatum Afnamedatum verplicht, enkelvoudig
toetscode Toetscode verplicht, enkelvoudig
versie Versie optioneel, enkelvoudig
toetsonderdeelcode Toetsonderdeelcode optioneel, enkelvoudig
score Enkelvoudige resultaat (Scoregetal)* optioneel, enkelvoudig
osoresultaat Uitgebreid resultaat* optioneel, enkelvoudig
anderresultaat Eigen resultaat* optioneel, enkelvoudig
infourl URL voor aanvullende informatie optioneel, enkelvoudig
toetsen Toetsen verplicht, enkelvoudig
toetscode Toetscode verplicht, enkelvoudig
versie Versie optioneel, enkelvoudig
toetsnaam Toetsnaam optioneel, enkelvoudig
leerjaar Leerjaar optioneel, enkelvoudig
vakgebied Vakgebied optioneel, enkelvoudig
toetscategorie Toetscategorie optioneel, enkelvoudig
toetsniveau Toetsniveau optioneel, enkelvoudig
wegingsfactor Wegingsfactor optioneel, enkelvoudig
term Normterm verplicht, enkelvoudig
omschrijving Omschrijving optioneel, enkelvoudig
beginnormwaarde Beginnormwaarde verplicht, enkelvoudig
eindnormwaarde Eindnormwaarde verplicht, enkelvoudig
normkleur Normkleur optioneel, enkelvoudig
schoolcijfer_vanaf SchoolcijferVanaf optioneel, enkelvoudig
schoolcijfer_totenmet SchoolcijferTotEnMet optioneel, enkelvoudig
toetshierarchie Toetshiërarchie optioneel, enkelvoudig
toetsonderdeelvolgnummer Toetsonderdeelvolgnummer verplicht, enkelvoudig
toetsonderdeelcode Toetsonderdeelcode verplicht, enkelvoudig
toetsonderdeelnaam Toetsonderdeelnaam optioneel, enkelvoudig
toetscategorie Toetscategorie optioneel, enkelvoudig
toetsniveau Toetsniveau optioneel, enkelvoudig
wegingsfactor Wegingsfactor optioneel, enkelvoudig
term Normterm verplicht, enkelvoudig
omschrijving Omschrijving optioneel, enkelvoudig
beginnormwaarde Beginnormwaarde verplicht, enkelvoudig
eindnormwaarde Eindnormwaarde verplicht, enkelvoudig
normkleur Normkleur optioneel, enkelvoudig
schoolcijfer_vanaf SchoolcijferVanaf optioneel, enkelvoudig
schoolcijfer_totenmet SchoolcijferTotEnMet optioneel, enkelvoudig