Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerlinggegevensservice (alles-in-één)

Voor de verwerking van leerlinggegevens zal het LAS een webservice moeten implementeren. Voor de definities van de webservice wordt verwezen naar het bij deze afspraak horende WSDL-bestand UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.wsdl. Indien de webservice volgens het WSDL-bestand daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, zal het hierin genoemde endpoint moeten worden aangepast.

Meer informatie over webservices binnen UWLR is hier te vinden.

Standaard
SOAP 1.1
Webservice-definitie
UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.wsdl

Toepassing

Protocol
Alles-in-één-overdracht
Relevant voor
Leerling Administratie Systeem (LAS)