Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Toetsdefinitiesoverdracht

Relevant voor
Educatieve Applicatie (EA)
Leerling Administratie Systeem (LAS)
Scenario
Uitwisseling toetsdefinities zonder systeemkoppeling
Bericht
Toetsdefinities

In dit scenario hebben we te maken met systemen die (nog) niet automatisch gekoppeld zijn. Aan de LAS-kant moeten toetsresultaten worden ingevoerd en daarbij is het efficiënter als de toetsdefinities in een standaard formaat aan een LAS worden aangeleverd. Het invoeren van de gegevens kan zo vereenvoudigd worden door het presenteren van lijsten, controleren van waarden etc.

Gevallen waarin dit scenario voorkomt zijn bijvoorbeeld:

Stappen

 1. Levering toetsdefinities

  De EA  levert een bestand met toetsdefinities  aan het LAS .

  Dit bestand wordt op een niet nader gedefinieerde manier (mail, ftp, clouddrive etc.) overgebracht naar het LAS.

 2. Controle bij de overdracht van toetsdefinities

  Het LAS controleert bij ontvangst van het bericht met toetsdefinities:

  • Een toets moet altijd volledig in een bericht aanwezig zijn, dus indien van toepassing met al zijn toetsonderdelen. Dit geldt ook indien er enkel voor een bepaald toetsonderdeel een leerresultaat is.
  • Indien er vocabulaire-gebonden velden in het bericht staan en de vocabulaire is bekend of kan achterhaald worden, moet het systeem controleren of de veldwaardes met de in de vocabulaire opgenomen waardes kloppen. Indien de VDEX niet achterhaald kan worden, leidt dit niet tot een fout, maar wordt de waarde van het veld “as is” geaccepteerd.
 3. Verwerking van toetsdefinities

  Er is sprake van een nieuwe toets als in het LAS de toetscode nog niet bestaat.

  • Maak de toets aan in het LAS.

  Er is sprake van een nieuw toetsonderdeel als in het LAS de combinatie toetscode + toetsonderdeelcode nog niet bestaat.

  • Maak het toetsonderdeel aan in het LAS.

  Er is sprake van een aanpassing van een toets en/of toetsonderdelen (alleen huidige en toekomstige resultaten) als de toetscode al bekend is in het LAS maar het versienummer nog niet bestaat.

  • Oude leerresultaten moeten genormeerd blijven worden tegen de vorige versie van de toets en toetsonderdelen.
  • Het LAS moet verschillende versies van dezelfde toets intern kunnen onderscheiden voor het toepassen van de juiste normering.
  • Voeg de nieuwe toets met eventuele toetsonderdelen toe in het LAS.

  Er is sprake van een correctie op een toets en/of toetsonderdelen (alle resultaten in het verleden, heden en de toekomst) als de combinatie toetscode + versie in het LAS al bekend is (of versie opnieuw ontbreekt).

  • Overschrijf volledig de gegevens van deze toets; en omdat de toetsdefinitie altijd volledig moet zijn (inclusief alle toetsonderdelen) moeten de definitiegegevens van de toetsonderdelen ook worden overschreven.

  Voor de toetshiërarchie (XML-element toetshierarchie) zijn er aanvullende afspraken voor methodegebonden toetsen.