Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Vocabulaire-gebruik

Vocabulaire
Vakgebieden (voor methode-gebonden toetsen in po)
Relevant voor
Educatieve Applicatie (EA)
Leerling Administratie Systeem (LAS)
Standaard
IMS VDEX

Voor een aantal elementen binnen deze afspraak is het mogelijk dat er vocabulaires zijn of in de toekomst komen. De identificatie van de vocabulaire wordt aan het element toegevoegd. De waarde van het veld moet dan voldoen aan de vocabulaire.

Dit ziet er in de XML als volgt uit:

<toetscode vocabulaire="http://www.vbuitgeverij.nl/codes/toetscodes">T1654</toetscode>

En met een vocabulaire-locatie erbij:

<toetsnormering vocabulaire="http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/voorbeeldnormeringsvdex" vocabulairelocatie="http://www.uwlr.nl/VoorbeeldNormeringsVdex.vdex">

Stappen

 1. Achterhalen van een vocabulaire

  Als een veld een gekoppeld vocabulaire heeft, zijn er de volgende mogelijkheden om de vocabulaire automatisch te achterhalen:

  • De URI is bekend en de vocabulaire is intern beschikbaar (bijvoorbeeld omdat deze veel gebruikt wordt).
  • De URI is niet bekend maar middels een interne of externe XML-catalog (zie [OASIS-CAT]) kan de locatie van de vocabulaire achterhaald worden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat Edustandaard ooit een VDEX-XML-catalog gaat aanbieden. Dit vergt uiteraard de nodige configuratie, want het moet bekend zijn waar zich externe VDEX- en/of Catalog-bestanden bevinden.
  • De URI is niet bekend, maar de vocabulaire-locatie in de vorm van een URL is erbij vermeld waarmee de vocabulaire achterhaald kan worden. Deze optie is er alleen als met de andere mogelijkheden het vocabulaire niet wordt gevonden.

  Wie de vocabulaire beheert en wat de scope daarvan is, ligt niet vast. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

  • Voor toetsen binnen een bepaald schooltype en vakgebied, beheerd door Edustandaard.
  • Voor toetsen behorend bij een methode, beheerd door een uitgever.
  • Voor internationaal erkende toetsen, beheerd door een internationale organisatie.
 2. Verwerking van een vocabulaire

  Als de vocabulaire is opgehaald via een vocabulaire-locatie, dan moet gecontroleerd worden of de in de vocabulaire opgenomen identifier overeenkomt met die in het bericht. De identifier is altijd leidend.

  De gegevensstructuur van een vocabulaire is omschreven in de VDEX-XML-structuur .

 3. Controle van codes tegen een vocabulaire

  Een in het bericht opgenomen code voldoet aan de vocabulaire als er ergens in de vocabulaire een term is opgenomen met dezelfde inhoud. Hierbij wordt dus niet naar de hiërarchie in de vocabulaire gekeken. Het is daarom verstandig alle voorkomende codes uniek te maken.

  De ratio hierachter is eenvoud. Het rekening houden met hiërarchie (bijvoorbeeld voor toetsen en toetsonderdelen) had de inhoud van deze documentatie (het moet wel beschreven/gedefinieerd worden) en de hiervoor te bouwen software verder gecompliceerd.