Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerlingenverzoekbericht

Protocol
Getrapte overdracht
Verzoekset
Gekoppeld met
Leerlingenantwoordbericht
Standaard
EDEXML 2.1
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur
Dit is het verzoek om leerlinggegevens binnen het protocol  Getrapte overdracht . Deze structuur is gelijk aan de aanroep voor een volledig set van leerlinggegevens en definieert ook de school waarvan men de gegevens wil hebben. Er wordt daarbij een specificatie van de gevraagde groepen aan toegevoegd. Het kent daarnaast een ander omringende structuur.

Componenten

XML-binding
UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld Leerlinggegevens SOAP Request.xml

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/leerlinggegevens
SOAP-header
Autorisatiestructuur
XML-tag Omschrijving Kardinaliteit
leerlingen_verzoek LeerlingenVerzoek verplicht, enkelvoudig
schooljaar Schooljaar verplicht, enkelvoudig
brincode BRIN-code* optioneel, enkelvoudig
dependancecode Dependancecode* optioneel, enkelvoudig
schoolkey Schoolkey* optioneel, enkelvoudig
xsdversie XSD-versie optioneel, enkelvoudig
gegevenssetid Gegevensset ID optioneel, enkelvoudig
laatstontvangengegevens Datum/tijd laatste ontvangen gegevens optioneel, enkelvoudig
groepen Groep refs optioneel, enkelvoudig
@key Stamgroep idref verplicht, enkelvoudig
@key Samengestelde groep idref verplicht, enkelvoudig