Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerkrachtenverzoekbericht

Protocol
Getrapte overdracht
Verzoekset
Gekoppeld met
Leerkrachtenantwoordbericht
Standaard
EDEXML 2.1
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur
Dit is het verzoek om leerkrachtgegevens binnen het protocol Getrapte overdracht. Deze structuur is gelijk aan de aanroep voor een volledig set van leerlinggegevens en definieert ook de school waarvan men de gegevens wil hebben. Er wordt daarbij een specificatie van de gevraagde groepen aan toegevoegd. Het kent daarnaast een ander omringende structuur.

Componenten

XML-binding
UWLR_Leerlinggegevens_v2p2.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld Leerlinggegevens SOAP Request.xml
XML-voorbeeld

Dit ziet er in de XML als volgt uit:

<leerkrachten_verzoek>
<schooljaar>2011-2012</schooljaar>
<brincode>99XX</brincode>
<dependancecode>16</dependancecode>
<xsdversie>2.2</xsdversie>
<laatstontvangengegevens>2011-11-11T00:05:46</laatstontvangengegevens>
<groepen>
<groep key="G1"/>
<samengestelde_groep key="SG3"/>
<groep key=”G5”/>
</groepen>
</leerkrachten_verzoek>

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/leerlinggegevens
SOAP-header
Autorisatiestructuur
XML-tag Omschrijving Kardinaliteit
leerkrachten_verzoek LeerkrachtenVerzoek verplicht, enkelvoudig
schooljaar Schooljaar verplicht, enkelvoudig
brincode BRIN-code* optioneel, enkelvoudig
dependancecode Dependancecode* optioneel, enkelvoudig
schoolkey Schoolkey* optioneel, enkelvoudig
xsdversie XSD-versie optioneel, enkelvoudig
gegevenssetid Gegevensset ID optioneel, enkelvoudig
laatstontvangengegevens Datum/tijd laatste ontvangen gegevens optioneel, enkelvoudig
groepen Groep refs optioneel, enkelvoudig
@key Stamgroep idref verplicht, enkelvoudig
@key Samengestelde groep idref verplicht, enkelvoudig