Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Educatieve Applicatie (EA)

Een EA is een systeem dat, mogelijk naast andere educatieve activiteiten, bij leerlingen toetsen kan afnemen en hiervan een resultaat bepaalt. Een EA kan binnen de school staan of door een derde partij (veelal een uitgever) worden geëxploiteerd. Soms biedt een uitgever meerdere EA’s aan die door een school gebruikt worden. Er kan dan ook sprake zijn van een centrale “leerling/groepsgegevens”-module per uitgever die door alle EA’s van deze uitgever gedeeld wordt.

Betrokkenheid

Belanghebbende bij

Verzender van

Ontvanger van