Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Uitwisseling leerresultaten met matching in zelfstandige EA

Status
De beschrijving in dit scenario is een afspraak in de keten.
Scope
Komt uit UWLR 2.2 en is nog niet gescoped.
Doelbinding

De educatieve applicaties (uitgevers) gebruiken leerlinginformatie zodat de juiste LAS-leerlinggegevens gekoppeld kunnen worden aan de interne accounts.

Uitwisseling met matching in EA
Uitwisseling met matching in EA

In dit scenario neemt de EA zelf de authenticatie van de leerling ter hand. De leerlingen binnen de EA zijn al bekend (hebben een “account”) en dit staat los van hun registratie in het LAS. Voor het terugsturen van leerresultaten aan de LAS moeten het EA-account en LAS-leerlingregistratie met elkaar gaan matchen.

Stappen

 1. Overdracht leerlinggegevens

  De overdracht gaat volgens het protocol Alles-in-één-overdracht of volgens het protocol Getrapte overdracht . De keuze is uit het profiel Smalle set , het profiel LVS-set of zonder profiel .

 2. Authenticeren van leerlingen

  De authenticatie van leerlingen en medewerkers vindt plaats via matching in de EA-omgeving .

 3. Klaarzetten en afname toets

  Het klaarzetten en de afname van de toets in de EA maken geen deel uit van de afspraak leerresultaten maar zijn wel onderdeel van het scenario.

  De EA zal moeten weten welke toets(en) aan welke leerling(en) moeten worden aangeboden.

  • Het kan zijn dat dit onderdeel is van lopend educatief programma op de EA zodat de leraar hier geen specifieke actie op hoeft te ondernemen.
  • Een andere optie is dat de leraar specifiek een toets moet klaarzetten. De leraar moet dan aangeven welke toets aan wie gegeven moet worden.

  De toets wordt afgenomen. Hiervoor zijn verschillende opties:

  • De leerling neemt op de EA de toets af. De resultaten worden eerst op de EA vastgelegd.
  • De leerling neemt op een buiten de EA liggend systeem de toets af. Een mogelijke koppeling tussen EA en extern systeem hiervoor is LTI.
  • De toets wordt op papier afgenomen en de resultaten worden handmatig in de EA ingebracht.
 4. Overdracht leerresultaten

  De overdracht gaat volgens het protocol Leerresultatenoverdracht .

Randvoorwaarden

Webservice

De primaire manier om de leerling- en leerresultaatgegevens uit deze afspraak te transporteren is via online webservices. Om dit te faciliteren is de afspraak voorzien van de bijbehorende webservice-definities (WSDL-bestanden).

Voor de overdracht van zowel leerlinggegevens als leerresultaten ligt het initiatief bij de EA. Dat betekent dat het LAS de bij deze standaard horende webservices implementeert en dat de EA ze aanroept. De belangrijkste reden hiervoor is eenvoud van authenticatie en autorisatie van de systemen. Deze kan nu eenzijdig door het LAS geregeld worden omdat deze altijd de gebruiker is van de webservices.

Technische systeemkoppeling

De communicatie tussen systemen moet conform TLS zijn beveiligd. Verder moet gebruik gemaakt worden van SOAP voor de metadatering van berichten (“envelop”). Beide zaken (TLS en SOAP) zijn ook onderdeel van de Edukoppeling transactiestandaard waar UWLR in de toekomst naar toe zal gaan groeien. Edukoppeling biedt een generieke manier van uitwisselen in het onderwijsveld. De Edukoppeling transactiestandaard is onderdeel van de Edukoppeling Infrastructuur en is gebaseerd op de overheidsbrede Digikoppeling-standaard.

Technische systeemkoppeling

Zaken die mogelijk geregeld moeten worden, zijn onder andere:

Het is aan de betrokken partijen ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de informatie niet geschaad wordt, bijvoorbeeld door het toepassen van aanvullende encryptie. Partijen hebben het recht om, met het oog op de vertrouwelijkheid, deze manier van overbrengen te weigeren.

Systeemautorisatie

Een systeem zal geauthenticeerd en geautoriseerd moeten worden om een webservice te mogen aanroepen. Uitwisselingen in het kader van UWLR spelen zich af binnen de ‘zeggenschap’ van de school. De gegenereerde gegevens in dit protocol worden opgenomen in een autorisatiestructuur .

Foutafhandeling

Het is aan de systemen om een duidelijke foutmelding en -afhandeling te implementeren als er bij een uitwisseling een probleem optreedt. Voor de foutafhandeling van het SOAP-verkeer zijn hierover een aantal afspraken vastgelegd. Over hoe dit in de user interface geïntegreerd moet worden (melding, log, e-mail etc.) doet de afspraak geen uitspraken.