Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Matching in de EA-omgeving

Relevant voor
Educatieve Applicatie (EA)
Scenario
Uitwisseling leerresultaten met matching in zelfstandige EA

De EA voert de authenticatie van de leerling uit. Hiervoor zullen de interne accounts met de LAS-leerlinggegevens moeten matchen. Voor het terugsturen van leerresultaten aan het LAS is de LAS-identifier namelijk noodzakelijk. Hoe de matching precies plaatsvindt, valt buiten de scope van deze afspraak.

De suggestie is om te kijken naar naam en geboortedatum en vergevingsgezind te zijn over kleine schrijffouten: “fuzzy” matching dus. Als er geen match gevonden kan worden of er is gerede twijfel, dan is menselijk ingrijpen hier onvermijdelijk. De EA zal hiervoor een user interface moeten aanbieden. Er zijn partijen die dit al hebben geïmplementeerd en de ervaringen hiermee zijn goed. De manier waarop dit daar gebeurt is:

Protocollen voor authenticatie van leerlingen en medewerkers

Authenticatie is het proces waarbij de identiteit van, in dit geval, leerlingen en medewerkers wordt vastgesteld. Binnen UWLR worden twee protocollen aangeboden voor authenticatie: