Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Smalle set

Bericht
Leerkrachtenantwoordbericht
Leerlingenantwoordbericht
Leerlinggegevensantwoordbericht
Structuurantwoordbericht
Scenario
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling leerresultaten met authenticeren via overkoepelend systeem
Uitwisseling leerresultaten met matching in zelfstandige EA
Uitwisseling methodegebonden toetsresultaten
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur

Het profiel "Smalle set" is voor de toepassingen van methode-gebonden leren en toetsen zoals die o.a. worden aangeboden door een aantal uitgevers in het po via Basispoort. Alle gegevens zijn 1-op-1 afgeleid van EDEXML 2.1. Het profiel vormt dus een subset van EDEXML. Gegevensvelden die niet genoemd worden in dit profiel, zijn verboden in de uitwisseling tussen school en uitgever in het kader van deze toepassing. Een aantal elementen zijn juist verplicht t.o.v. EDEXML.

Elementen

De elementen die als velden in berichten kunnen voorkomen, krijgen door middel van een profiel hun kardinaliteit.

XML-tag Omschrijving Kardinaliteit
aanmaakdatum Aanmaakdatum optioneel, enkelvoudig
achternaam Achternaam* optioneel, enkelvoudig
achternaam Achternaam* verplicht, enkelvoudig
auteur Auteur / Verzender optioneel, enkelvoudig
brincode BRIN-code* optioneel, enkelvoudig
commentaar Commentaar optioneel, enkelvoudig
dependancecode Dependancecode* optioneel, enkelvoudig
emailadres E-mailadres verplicht, enkelvoudig
@eckid ECK-iD attribuut optioneel, enkelvoudig
@eckid ECK-iD attribuut optioneel, enkelvoudig
geboortedatum Geboortedatum verplicht, enkelvoudig
groepen Groep refs (+rol) optioneel, enkelvoudig
groepen Groepen verplicht, enkelvoudig
groepen Groepen verplicht, enkelvoudig
jaargroep Jaargroep verplicht, enkelvoudig
jaargroep Jaargroep verplicht, enkelvoudig
leerkracht Leerkracht verplicht, meervoudig
@key Leerkracht id verplicht, enkelvoudig
leerkrachten Leerkrachten optioneel, enkelvoudig
leerkrachten Leerkrachten verplicht, enkelvoudig
leerkrachten_antwoord LeerkrachtenAntwoord verplicht, enkelvoudig
leerling Leerling verplicht, meervoudig
@key Leerling id verplicht, enkelvoudig
leerlingen Leerlingen verplicht, enkelvoudig
leerlingen Leerlingen verplicht, enkelvoudig
leerlingen_antwoord LeerlingenAntwoord verplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens Leerlinggegevens verplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens-leerkrachten Leerlinggegevens-leerkrachten verplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens-leerlingen Leerlinggegevens-leerlingen verplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens-structuur Leerlinggegevens-structuur verplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens_antwoord LeerlinggegevensAntwoord verplicht, enkelvoudig
naam Naam van groep verplicht, enkelvoudig
naam Naam van groep verplicht, enkelvoudig
peildatum Peildatum optioneel, enkelvoudig
roepnaam Roepnaam* optioneel, enkelvoudig
roepnaam Roepnaam* optioneel, enkelvoudig
samengestelde_groep Samengestelde groep optioneel, meervoudig
@key Samengestelde groep id verplicht, enkelvoudig
@key Samengestelde groep idref verplicht, enkelvoudig
@key Samengestelde groep idref verplicht, enkelvoudig
samengestelde_groep Samengestelde groep ref verplicht, meervoudig
samengestelde_groep Samengestelde groep ref (+rol) optioneel, meervoudig
samengestelde_groepen Samengestelde groep refs optioneel, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
schooljaar Schooljaar verplicht, enkelvoudig
schoolkey Schoolkey* optioneel, enkelvoudig
groep Stamgroep optioneel, meervoudig
@key Stamgroep id verplicht, enkelvoudig
@key Stamgroep idref verplicht, enkelvoudig
@key Stamgroep idref verplicht, enkelvoudig
groep Stamgroep ref verplicht, enkelvoudig
groep Stamgroep ref (+rol) optioneel, meervoudig
structuur_antwoord StructuurAntwoord verplicht, enkelvoudig
voorvoegsel Voorvoegsel* optioneel, enkelvoudig
voorvoegsel Voorvoegsel* optioneel, enkelvoudig
xsdversie XSD-versie optioneel, enkelvoudig