Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

LVS-set

Bericht
Leerkrachtenantwoordbericht
Leerlingenantwoordbericht
Leerlinggegevensantwoordbericht
Structuurantwoordbericht
Scenario
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling leerresultaten met authenticeren via overkoepelend systeem
Uitwisseling leerresultaten met matching in zelfstandige EA
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur

Het profiel "LVS-set" is voor de uitwisseling van leerlinggegevens naar leerlingvolgsystemen (LVS). Alle gegevens zijn 1-op-1 afgeleid van EDEXML 2.1 . Het profiel vormt dus een subset van EDEXML.Gegevensvelden die niet genoemd worden in dit profiel, zijn verboden in de uitwisseling tussen school en uitgever in het kader van deze toepassing. Een aantal elementen zijn juist verplicht t.o.v. EDEXML.

Dit profiel bevat een beperkt aantal aanvullende velden t.o.v. het profiel Smalle set:

  • Voorletters
  • Geslacht
  • Start onderwijs jaargroep 3
  • BSN4

Let op:

  • E-mailadres van de leerkracht is specifiek voor het profiel Smalle set en niet nodig in dit profiel.

Elementen

De elementen die als velden in berichten kunnen voorkomen, krijgen door middel van een profiel hun kardinaliteit.

XML-tag Omschrijving Kardinaliteit
aanmaakdatum Aanmaakdatum verplicht, enkelvoudig
achternaam Achternaam* optioneel, enkelvoudig
achternaam Achternaam* verplicht, enkelvoudig
auteur Auteur / Verzender optioneel, enkelvoudig
brincode BRIN-code* optioneel, enkelvoudig
bsn_ondwnr-4 BSN-4 verplicht, enkelvoudig
commentaar Commentaar optioneel, enkelvoudig
dependancecode Dependancecode* optioneel, enkelvoudig
@eckid ECK-iD attribuut optioneel, enkelvoudig
@eckid ECK-iD attribuut optioneel, enkelvoudig
geboortedatum Geboortedatum verplicht, enkelvoudig
geslacht Geslacht verplicht, enkelvoudig
groepen Groep refs (+rol) optioneel, enkelvoudig
groepen Groepen verplicht, enkelvoudig
groepen Groepen verplicht, enkelvoudig
jaargroep Jaargroep verplicht, enkelvoudig
jaargroep Jaargroep verplicht, enkelvoudig
leerkracht Leerkracht verplicht, meervoudig
@key Leerkracht id verplicht, enkelvoudig
leerkrachtenLeerkrachtenverplicht, enkelvoudig
leerkrachtenLeerkrachtenoptioneel, enkelvoudig
leerkrachten_antwoordLeerkrachtenAntwoordverplicht, enkelvoudig
leerling Leerling verplicht, meervoudig
@key Leerling id verplicht, enkelvoudig
leerlingen Leerlingen verplicht, enkelvoudig
leerlingen Leerlingen verplicht, enkelvoudig
leerlingen_antwoordLeerlingenAntwoordverplicht, enkelvoudig
leerlinggegevensLeerlinggegevensverplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens-leerkrachtenLeerlinggegevens-leerkrachtenverplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens-leerlingenLeerlinggegevens-leerlingenverplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens-structuurLeerlinggegevens-structuurverplicht, enkelvoudig
leerlinggegevens_antwoordLeerlinggegevensAntwoordverplicht, enkelvoudig
naam Naam van groep verplicht, enkelvoudig
naam Naam van groep verplicht, enkelvoudig
peildatum Peildatum verplicht, enkelvoudig
roepnaam Roepnaam* optioneel, enkelvoudig
roepnaam Roepnaam* optioneel, enkelvoudig
samengestelde_groep Samengestelde groep optioneel, meervoudig
@key Samengestelde groep id verplicht, enkelvoudig
@key Samengestelde groep idref verplicht, enkelvoudig
@key Samengestelde groep idref verplicht, enkelvoudig
samengestelde_groep Samengestelde groep ref verplicht, meervoudig
samengestelde_groep Samengestelde groep ref (+rol) optioneel, meervoudig
samengestelde_groepen Samengestelde groep refs optioneel, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
school School verplicht, enkelvoudig
schooljaar Schooljaar verplicht, enkelvoudig
schoolkey Schoolkey* optioneel, enkelvoudig
groep Stamgroep optioneel, meervoudig
@key Stamgroep id verplicht, enkelvoudig
@key Stamgroep idref verplicht, enkelvoudig
@key Stamgroep idref verplicht, enkelvoudig
groep Stamgroep ref verplicht, enkelvoudig
groep Stamgroep ref (+rol) optioneel, meervoudig
start_ondw_jgr3 Startdatum onderwijs jaargroep 3 optioneel, enkelvoudig
structuur_antwoordStructuurAntwoordverplicht, enkelvoudig
voorletters-1 Voorletters* optioneel, enkelvoudig
voorvoegsel Voorvoegsel* optioneel, enkelvoudig
voorvoegsel Voorvoegsel* optioneel, enkelvoudig
xsdversie XSD-versie verplicht, enkelvoudig