Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

EDEXML 2.1

Het dataformaat voor de overdracht van leerlinggegevens is EDEXML 2.1. EDEXML is de Nederlandse standaard voor de overdracht van leerling-, leerkracht- en groepsgegevens in het onderwijs. Deze standaard is bekend en er is vaak al ondersteuning voor binnen de systemen die ook onder deze afspraak vallen.

Voor de UWLR-uitwisselingen worden een aantal gegevens uit EDEXML niet toegestaan, onder andere vanwege privacy en doelbinding. Hierom worden bovenop EDEXML UWLR-profielen gedefinieerd. In zo’n profiel, die toegespitst is op een specifiek proces, worden een aantal gegevenselementen van EDEXML uitgesloten, verplicht of aanbevolen. Het gebruik van een profiel voor het specifieke proces wordt aanbevolen. In afwijking kan bij koppelingen in bepaalde processen in onderling overleg van dit profiel worden afgeweken. In dit geval zal de exacte inhoud van de leerlinggegevens onderling moeten worden afgesproken.

Voor UWLR zijn er nu twee profielen gedefinieerd:

EDEXML Handleiding en technische bestanden (XML schema en voorbeelden) versie 2.1 definitief; Januari 2017

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edexml/edexml-2-1/

Toepassing

Relevant voor
Leerkrachtenantwoordbericht
Leerkrachtenverzoekbericht
Leerlingenantwoordbericht
Leerlingenverzoekbericht
Leerlinggegevensantwoordbericht
Leerlinggegevensverzoekbericht
Structuurantwoordbericht
Structuurverzoekbericht
Leerlinggegevensstructuur