Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Autorisatiestructuur

Protocol
Alles-in-één-overdracht
Getrapte overdracht
Leerresultatenoverdracht
Meer informatie
Systeemautorisatie

De gegevensstructuur met de klantnaam, klantcode en autorisatiesleutel. Deze gegevens worden gegenereerd in het protocol Autorisatie .

Componenten

XML-binding
UWLR_Autorisatie_v2p2.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld Autorisatie 1.xml
XML-voorbeeld

Dit ziet er in de XML als volgt uit:

<autorisatie xmlns="http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/autorisatie">
<autorisatiesleutel>Pk77881FG-HJ99777737=</autorisatiesleutel>
<klantcode>89TY55661==866FFFG</klantcode>
<klantnaam>UitgeverX</klantnaam>
</autorisatie>

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/autorisatie
XML-tag Omschrijving
autorisatie Autorisatie
autorisatiesleutel Autorisatiesleutel
klantcode Klantcode
klantnaam Klantnaam