Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Structuur voor foutafhandeling SOAP-verkeer

Protocol
Alles-in-één-overdracht
Getrapte overdracht
Standaard
IMS VDEX
Meer informatie
Autorisatie op schoolniveau

Het LAS wordt geacht de verschillende foutsituaties zoals in de toelichting beschreven te onderscheiden en de juiste foutcode te retourneren.

Binnen deze afspraak wordt het <faultcode>-element gebruikt om de soort fout met behulp van een code aan te duiden (volgens de extensie zoals vastgelegd in SOAP 1.1). In het <faultstring>-element moet een zo duidelijk mogelijke tekstuele foutboodschap worden geplaatst met meer details over de opgetreden fout. De exacte invulling hiervan wordt aan het LAS overgelaten. Andere SOAP-foutberichtelementen (zoals het <details>-element) mogen optioneel gebruikt worden voor het doorgeven van aanvullende informatie.

Hieronder staan de verschillende foutcodes voor het veld <faultcode>. Let op: In de weergave van de foutcodes hieronder wordt er vanuit gegaan dat de namespace http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ gebonden is aan de namespace prefix soap. De foutcodes moeten uiteraard aangepast worden indien een andere namespace prefix wordt gebruikt!

Algemene fouten

soap:Client.OngeldigBericht
Het binnengekomen bericht is niet valide volgens de bijbehorende WSDL's en/of XML Schema's

soap:Client.OngeldigeKlantIdentificatie
Autorisatievelden autorisatie/klantnaam en/of autorisatie/klantcode worden niet herkend of horen niet bij elkaar. Zie autorisatie op schoolniveau.

soap:Client.AutorisatieOngeldig
Autorisatieveld autorisatie/autorisatiesleutel is ongeldig en/of geeft geen toegang tot de in het bericht gespecificeerde school. Zie autorisatie op schoolniveau.

soap:Client.VocabulaireTermOngeldig
In het bericht zit een vocabulaire gebonden term (waarvan de vocabulaire gevonden is) die niet in de bijbehorende vocabulaire voorkomt. Zie vocabulaires.

soap.Client.XsdVersieOngeldig
De waarde van het school/xsdversie-element komt niet overeen met de verwachte waarde.

soap:Server.InterneFout
Er is bij het verwerken van het bericht een interne fout opgetreden.

soap:Server.TijdelijkNietBeschikbaar
De SOAP-webserver (het LAS) is tijdelijk niet beschikbaar.

Leerresultaatfouten

soap:Client.LeerlingOngeldig
Er zijn leerresultaten aanwezig gekoppeld aan een leerling-identifier (toetsafname/leerlingid) die niet door het LAS wordt herkend.

soap:Client.ToetsNormeringOngeldig
Eén of meerdere van de in het bericht opgenomen toets(onderdeel)normeringen zijn ongeldig. Mogelijkheden:

soap:Client.ScoreOngeldig
Een in het bericht opgenomen score (resultaat/score) is ongeldig (te hoog of te laag) gegeven de bijbehorende normering.

soap:Client.OsoResultaatOngeldig
Een in het bericht opgenomen OSO-resultaat is ongeldig.

Componenten

XML-voorbeeld
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode>soap:Client.LeerlingOngeldig</faultcode>
      <faultstring>De leerling met identifier "1689945" is onbekend</faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Structuur

Namespace
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/