Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerlinggegevensstructuur

Structuur voor
Leerkrachtenantwoordbericht
Leerlinggegevensantwoordbericht
Structuurantwoordbericht
Leerlingenantwoordbericht
Standaard
EDEXML 2.1
“Schematisch
Schematische weergave van de structuur leerlinggegevens

Deze gegevensstructuur bevat de blokken school, groepen, leerlingen, leerkrachten.

Componenten

Voorbeeldbestand
Voorbeeld Leerlinggegevens 1 Profiel Smalle set.xml

Structuur

Namespace
http://www.edustandaard.nl/leerresultaten/2/leerlinggegevens
XML-tag Omschrijving
leerlinggegevens Leerlinggegevens
school School
schooljaar Schooljaar
peildatum Peildatum
brincode BRIN-code*
dependancecode Dependancecode*
schoolkey Schoolkey*
aanmaakdatum Aanmaakdatum
auteur Auteur / Verzender
xsdversie XSD-versie
commentaar Commentaar
groepen Groepen
@key Stamgroep id
naam Naam van groep
jaargroep Jaargroep
omschrijving Omschrijving
toevoeging Toevoeging
mutatiedatum Mutatiedatum
@key Samengestelde groep id
naam Naam van groep
omschrijving Omschrijving
toevoeging Toevoeging
mutatiedatum Mutatiedatum
leerlingen Leerlingen
@key Leerling id
@eckid ECK-iD attribuut
achternaam Achternaam*
voorvoegsel Voorvoegsel*
voornamen Voornamen
voorletters-1 Voorletters*
roepnaam Roepnaam*
geboortedatum Geboortedatum
geslacht Geslacht
start_ondw_jgr3 Startdatum onderwijs jaargroep 3
jaargroep Jaargroep
@key Stamgroep idref
@key Samengestelde groep idref
@key Vestiging idref
string Gebruikersnaam
emailadres E-mailadres
fotourl Foto-URL
bsn_ondwnr-4 BSN-4
toevoeging Toevoeging
mutatiedatum Mutatiedatum
leerkrachten Leerkrachten
@key Leerkracht id
@eckid ECK-iD attribuut
achternaam Achternaam*
voorvoegsel Voorvoegsel*
voornamen Voornamen
voorletters-1 Voorletters*
roepnaam Roepnaam*
string Gebruikersnaam
emailadres E-mailadres
rol Rol
rolomschrijving Rolomschrijving
@key Stamgroep idref
rol Rol
rolomschrijving Rolomschrijving
@key Samengestelde groep idref
rol Rol
rolomschrijving Rolomschrijving
toevoeging Toevoeging
mutatiedatum Mutatiedatum