Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Vakgebieden (voor methode-gebonden toetsen in po)

Voor de uitwisseling van resultaten van methode-gebonden toetsen in het po wordt aanbevolen een waarde uit de vocabulaire “Vakgebieden (voor methode-gebonden toetsen in po)” te gebruiken voor het veld Vakgebied (xml-element vakgebied). Deze vocabulaire met identificatie “http://purl.edustandaard.nl/concept/328cc12a-87b2-41c4-aef8-853595f9f9dd” heeft de volgende waarden (versie juni 2018):

waardes

 

 

Voorschoolse educatie

Wereldoriëntatie

Bewegen

Kleuteronderwijs

Verkeer

Mondeling Taalonderwijs

Groep 3 lezen, taal en spelling

Natuur- en techniekonderwijs

Spelling

Voortgezet taal

Aardrijkskunde

Begrijpend/studerend lezen

Schrijven

Geschiedenis

Voortgezet technisch lezen

Engels

Beeldende vorming

Voortgezet lezen

Fries

Muzische vorming of muziek

Godsdienst / levensbeschouwing

Rekenen en wiskunde

Drama

 

De afspraak biedt de mogelijkheid om het veld <vakgebied> aan de beschikbare vocabulaire te koppelen door de identificatie van deze vocabulaire “http://purl.edustandaard.nl/concept/328cc12a-87b2-41c4-aef8-853595f9f9dd” aan het veld toe te voegen. Zie hiervoor ook het vocabulaire-gebruik. De waarde van het veld moet voldoen aan de termen in deze vocabulaire. Dit ziet er in de XML dan als volgt uit voor de waarde “Rekenen en wiskunde”:

          <vakgebied vocabulaire="http://purl.edustandaard.nl/concept/328cc12a-87b2-41c4-aef8-853595f9f9dd">Rekenen en wiskunde</vakgebied>
        

Deze vocabulaire is voortgekomen uit de voorgestelde lijst van Basispoort en is overeengekomen met uitgeverijen en Momento (het resultatendashboard). In juni 2018 is de lijst goedgekeurd door de UWLR-werkgroep. De meest actuele versie van deze vocabulaire is beschikbaar via de webpagina van de Edustandaard UWLR-afspraak.

Meer informatie
Vocabulaire-gebruik
Standaard
IMS VDEX

Toepassing

Scenario
Uitwisseling methodegebonden toetsresultaten
Element
Vakgebied
SchoolcijferTotEnMet