Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

ECK Distributie en toegang

Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften.

EduStandaard: Afspraak ECK Distributie en Toegang, versie 2.1, december 2016

www.edustandaard.nl

Toepassing

Relevant voor
Overkoepelend authenticatiesysteem