Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

IMS VDEX

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de afspraak UWLR is om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de po-, vo- en mbo-sector. Deze verschillen hebben met name betrekking op de aard van de vakken en de toetsen waarvan de resultaten moeten worden uitgewisseld. In de afspraak komt dit verschil als volgt tot uitdrukking: waar er sprake is van een veld dat vocabulairegebonden is (bijvoorbeeld een vakgebied of een toetscode), kan hierbij de desbetreffende vocabulaire worden aangeduid.

Het koppelen van een veld aan een vocabulaire heeft een aantal voordelen:

IMS Vocabulary Definition Exchange - Best Practice and Implementation Guide V1.0; Final Specification; 2004
https://www.imsglobal.org/vdex/index.html

Toepassing

Relevant voor
Structuur voor foutafhandeling SOAP-verkeer
Vocabulaire-structuur
Alles-in-één-overdracht
Getrapte overdracht
Leerresultatenoverdracht
Vocabulaire-gebruik
Vakgebieden (voor methode-gebonden toetsen in po)