Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Vocabulaire-structuur

Protocol
Vocabulaire-gebruik
Standaard
IMS VDEX

Vocabulaires worden geïmplementeerd middels een VDEX-XML. Dit is een door het IMS vastgelegd formaat. Er zijn diverse soorten VDEX-structuren. Voor deze afspraak zijn de volgende van belang:

Componenten

XML-binding
imsvdex_v1p0.xsd
Voorbeeldbestand
Voorbeeld HierarchischeVdex.xml

Structuur

Namespace
http://www.imsglobal.org/xsd/imsvdex_v1p0
XML-tag Omschrijving
vdex VDEX
@orderSignificant Order significant
@language Language
vocabIdentifier Vocabulaire-identifier
termIdentifier Term-identifier