Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Vakgebied

XML-element
vakgebied
Structuur
Toetsstructuur
Vocabulaire
Vakgebieden (voor methode-gebonden toetsen in po)

Er is een vocabulaire beschikbaar voor methode-gebonden toetsen in het po.