Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

SchoolcijferTotEnMet

XML-element
schoolcijfer_totenmet
Structuur
Toetsstructuur
Vocabulaire
Vakgebieden (voor methode-gebonden toetsen in po)

De eindgrenswaarde van het interval van het schoolcijfer na omzetting van de eindnormwaarde in een schoolcijfer. Let op, waarde vanaf 1,00 t/m 10,00 en groter dan of gelijk aan SchoolcijferVanaf.

Meer informatie
Schoolcijfer

Toepassing