Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Toetshiërarchie voor methodegebonden toetsen

De toetshiërarchie (XML-element toetshierarchie) in de toetsdefinitie maakt het mogelijk om de hiërarchie van een methodegebonden toets op een eenduidige wijze in te vullen. Hierdoor kunnen gebruiksvriendelijke userinterfaces in de leerlingenadministratiesystemen worden ontwikkeld voor het opzoeken en raadplegen van resultaten. Tevens kan de toetsnaam op eenduidige wijze gevuld worden. Het is niet meer nodig om de keuze te maken om de volledige toetshiërarchie in de toetsnaam op te nemen of alleen de naam van de toets zonder informatie over waar deze toets onder valt.

Ontbreekt deze hiërarchie-informatie in de toetsdefinitie dan ziet de gebruiker in het LAS één lange lijst met toetsen; óf er moet in het LAS per methode of uitgeverij logica worden ingebouwd om de hiërarchie af te leiden; óf in het LAS moeten de hiërarchieën voorgedefinieerd worden. Allemaal onwenselijke en omslachtige scenario’s.

Hier staan de afspraken met betrekking tot de toepassing van de toetshiërarchie voor methodegebonden toetsen.

Aanwijzingen voor gebruik van de toetshiërarchie:

Aanwijzingen voor de toepassingen van de ingangen (de niveaus):

Aanwijzingen voor naamgeving:

Uit onderstaand voorbeeld kunnen we afleiden dat het hier gaat om de toets die valt onder Blok 3 van Hoofdstuk 2 binnen de methode Veilig Lezen:

          <toetshierarchie>
  <ingang niveau=”0”>Veilig Lezen</ingang>
  <ingang niveau=”1”>Hoofdstuk 2</ingang>
  <ingang niveau=”2”>Blok 3</ingang>
</toetshierarchie>

Onderstaande fragmenten zijn afkomstig uit een voorbeeldresultaatbericht van het platform BAPS van Malmberg:

          <leer:toetshierarchie>
  <leer:ingang niveau=”0”>Spelling</leer:ingang>
  <leer:ingang niveau=”1”>Thema 2 (Observatie)</leer:ingang>
  <leer:ingang niveau=”2”>Taalvaardigheid</leer:ingang>
</leer:toetshierarchie>

<leer:toets>
  <leer:toetscode>56c49e62bc336be603b303e8</leer:toetscode>
  <leer:toetsnaam>Oberservatie met score (indicatie)</leer:toetsnaam>
</leer:toets>

Hieruit kunnen we afleiden dat het hier gaat om de toets Observatie met score (indicatie) die valt onder Taalvaardigheid van Thema 2 binnen de methode Spelling.

Toepassing

Element
Toetshiërarchie
Relevant voor
Leerresultatenoverdracht
Toetsdefinitiesoverdracht