Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Authenticatie van de externe aanbieder

Authenticatie is het proces waarbij de identiteit van, in dit geval, een systeem wordt vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor het opzetten van de authenticatie ligt bij het LAS. Daartoe krijgt iedere EA van het LAS twee gegevens:

Toepassing

Protocol
Systeemautorisatie
Relevant voor
Alles-in-één-overdracht
Getrapte overdracht
Leerresultatenoverdracht