Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Webservice

De primaire manier om de leerling- en leerresultaatgegevens uit deze afspraak te transporteren is via online webservices. Om dit te faciliteren is de afspraak voorzien van de bijbehorende webservice-definities (WSDL-bestanden).

Voor de overdracht van zowel leerlinggegevens als leerresultaten ligt het initiatief bij de EA. Dat betekent dat het LAS de bij deze standaard horende webservices implementeert en dat de EA ze aanroept. De belangrijkste reden hiervoor is eenvoud van authenticatie en autorisatie van de systemen. Deze kan nu eenzijdig door het LAS geregeld worden omdat deze altijd de gebruiker is van de webservices.

Toepassing

Relevant voor
Alles-in-één-overdracht
Getrapte overdracht
Leerresultatenoverdracht