Disclaimer

Hoewel de afspraak UWLR met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kan (kunnen de rechtsopvolgers van) Edustandaard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud van dit document.

De afspraak zal naar aanleiding van voortschrijdende inzichten en aanbevelingen van gebruikers aangepast kunnen worden. Eventuele kosten voortvloeiend uit deze aanpassingen zijn niet te verhalen op de (rechtsopvolgers van) Edustandaard of haar initiatiefnemers (stichting SURFfoundation en Stichting Kennisnet).

De afspraak kan conform de beschreven doelstellingen worden gebruikt. Gebruik van de afspraak gebeurt voor risico van de gebruiker. Het auteursrecht van de afspraak ligt bij (de rechtsopvolgers van) Edustandaard.

De afspraak is vrij te verspreiden, te publiceren of te hergebruiken, mits de bron duidelijk vermeld wordt. Deze documentatie valt onder de Nederlandse versie van de Creative Commons licentie "Naamsvermelding 3.0 Nederland" (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/).